Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ACodP-2 (H2)

Príručka zásobovacích skupin a tried NATO ACodP-2 (The Allied Codification Publication No. 2) bola vytvorená ako nástroj pre jednotnú klasifikáciu položiek zásobovania v rámci Kodifikačného systému NATO. Vychádza z Federálnej klasifikačnej príručky 00-H2-1 (US Federal Classification Handbook). Publikácia stanovuje Jednotný systém klasifikácie vojenského materiálu v rámci všetkých krajín zapojených do Kodifikačného systému NATO.

ACodP-3 (H6)

Katalóg názvov položiek pre kodifikáciu podľa NATO ACodP-3 (The Allied Codification Publication No. 3) slúži ako medzinárodne odsúhlasený slovník schválených názvov položky, které sú vyžadované pri príprave každej identifikácie položky. ACodP-3 obsahuje názvy schválené a základné, spolu s definíciami položiek zahrnutých a vyradených z daného Kódu názvu položky INC (Item Name Code). Databáza obsahuje tiež aj tzv. názvy hovorové. Publikácia vychádza z Federálnej príručky názvov položiek 00-H6 (US Federal Item Name Directory for Supply Cataloguing).

Internetový vyhľadávač www.acodp2-3.com

Na internetovej adrese www.natolog.com je nainštalovaná multijazyčná verzia publikácií ACodP-2 a ACodP-3 s možnosťou vyhľadávania jednotlivých klasifikačných tried a názvov položiek. Prehliadač obsahuje všetky klasifikačné triedy a skupiny NATO a všetky názvy položiek spolu s ich definíciami, a to v 19 svetových jazykoch. Vyhľadávať možno v anglickom, francúzskom, českom, holandskom, nemeckom, talianskom, poľskom, španielskom, maďarskom, bulharskom, slovenskom, slovinskom, kórejskom, gréckom, ukrajinskom, fínskom, rumunskom, švédskom a litevskom jazyku. Prístup na tieto stránky je bezplatný.

Aktualizované:30. 08. 2011 09:14