Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Otvorenie roka 2020 a spoločná porada riaditeľa úradu so zamestnancami

Dňa 7. septembra 2020 sa uskutočnila spoločná porada riaditeľa úradu Ing. Emila KOŠÚTA so zamestnancami úradu. Na úvod porady riaditeľ úradu informoval o personálnych zmenách na úrade, privítal novú zamestnankyňu na Skupine ekonomiky a oznámil zmeny na odbore obrannej štandardizácie a štátnom overovaní kvality. Riaditeľka Osobného úradu JUDr. Gabriela MOJTOVÁ prečítala rozkazprezidentky SR k 76. výročiu Slovenského národného povstania a rozkaz k 28. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Následne riaditeľ úradu oboznámil zamestnancov s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva proti ochorenie COVID-19 a nariadil dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia na pracoviskách ÚOŠKŠOK. 

Fotografia

Aktualizované:21. 09. 2020 11:04