Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti ODEVA, spol. s r. o., Lipany   

Dňa 19. augusta 2021 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT Osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti ODEVA, spol. s r. o. Lipany podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Návrh, vývoj a výroba rovnošiat“. Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Peter MATHÉ, konateľ spoločnosti.                  

Fotografia

Aktualizované:10. 09. 2021 09:34