Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Bilaterálne rokovanie medzi USA a Slovenskom v oblasti obrannej štandardizácie a interoperability 

v NATO 30.8.- 31.8.2021 Bratislava

V dňoch 30.8. 2021 až 31.8.2021 sa v Bratislave uskutočnilo bilaterálne rokovanie zástupcov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a Spojených štátov amerických v oblasti obrannej  štandardizácie a interoperability v NATO. Bilaterálneho rokovania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnil Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu, Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. V rámci spoločného stretnutia a prerokovávaných oblastí bola dohodnutá a realizovaná návšteva SEMOD MO SR. Účastníkov delegácie prijal riaditeľ Odboru plánovania a podpory vyzbrojovania SEMOD MO SR Mgr. Dušan FISCHER. Spoločné rokovanie prispelo k rozvoju v oblasti obrannej štandardizácie partnerských krajín NATO, taktiež bola prerokovaná možnosť organizácie medzinárodnej konferencie v oblasti štandardizácie a interoperability v NATO na území SR.

Fotografia

 

Aktualizované:21. 09. 2021 09:36