Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Životné jubileum zamestnanca úradu 

Pri príležitosti životného jubilea zablahoželal riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Ing. Emil KOŠÚT pánovi Ing. Pavlovi LABÁKOVI,  vedúcemu oddelenia dozoru nad kvalitou. K narodeninám riaditeľ úradu zaželal jubilantovi pevné zdravie, šťastie, pracovné úspechy. Zároveň mu poďakoval za vykonanú prácu v prospech rezortu Ministerstva obrany.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 7. 08. 2017 07:35