Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Stretnutie so zástupcami Českomoravského odborového zväzu 

V dňoch 6. až 7.septembra 2017 sa konalo medzinárodné stretnutie zástupcov Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany so zástupcami Českomoravského odborového zväzu civilných zamestnancov Armády Českej republiky v posádke Trenčín. Členov delegácie za Česku republiku, pani Janku KALUSOVÚ a pána Petra BOURU, za prítomnosti predsedu základnej organizácie odborového zväzu úradu Mgr. Ľubici GREGOROVEJ, prijal riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu a štátneho overovania kvality Ing. Emil KOŠÚT. Základnými témami rozhovorov bolo oboznámenie sa s novými ustanoveniami zákona o štátnej službe, výmena skúsenosti o kolektívnom vyjednávaní ako aj nové ciele vzájomnej spolupráce pre budúce roky.

Fotografia

Aktualizované:18. 09. 2017 06:48