Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti EVPÚ, a.s. Nová Dubnica

Dňa 13. septembra 2017 odovzdali riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT spolu s riaditeľom odboru štátneho overovania kvality Ing. Antonom KAPUSTOM osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti EVPÚ, a.s. Nová Dubnica podľa SOŠ AQAP 2110:2010, s vymedzením predmetu na „Návrh, vývoj a výroba elektromechanických zbraňových systémov". Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Igor GEREK, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:19. 09. 2017 07:02