Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

DOSIAHNUŤ INTEROPERABILITU CESTOU ŠTANDARDIZÁCIE


V dňoch 26. až 28. septembra 2017 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnila medzinárodná konferencia „DOSIAHNUŤ INTEROPERABILITU CESTOU ŠTANDARDIZÁCIE“. Medzinárodnú konferenciu organizoval Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Štandardizačným úradom Spojených štátov amerických pri NATO. Zúčastnilo sa jej viacero špičkových expertov v oblasti štandardizácie a interoperability zo 14 členských štátov NATO, centrály NATO a jej strategických veliteľstiev, Medzinárodného logistického a koordinačného centra a Európskej obrannej agentúry. Za Slovenskú republiku sa konferencie zúčastnili experti z Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Účastníkov konferencie privítal Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a následne konferenciu otvoril generálporučík Ing. Pavel MACKO, CSc. – zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý následne moderoval panelovú diskusiu v rámci prezentácií zahraničných účastníkov konferencie. Konferencia ďalej pokračovala odbornými prednáškami prítomných expertov k uplatňovaniu štandardizácie na dosiahnutie interoperability členských štátov v medzinárodných misiách . Zámerom konferencie bolo podporiť odbornú prípravu a výmenu skúseností odborníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Obranného a bezpečnostného priemyslu Slovenskej republiky ako aj akademickej obce v oblasti Interoperability a štandardizácie v medzinárodnom prostredí v rámci misií a medzinárodných misií.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:11. 10. 2017 06:57