Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode SEVOTECH, spol. s.r.o. Stará Turá


Dňa 9. apríla 2018 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT spolu s riaditeľom odboru štátneho overovania kvality Ing. Antonom KAPUSTOM osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti SEVOTECH, spol. s.r.o. Stará Turá, podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na „Oprava, údržba a montáž špeciálnej spojovacej techniky v rozsahu platných oprávnení". Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Ján HODERMARSKÝ, konateľ spoločnosti.

Fotografia

 

Aktualizované:11. 05. 2018 08:15