Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Verejný odpočet úradu za rok 2018 

Dňa 9. apríla 2019 vykonal Ing. Emil KOŠÚT, riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne verejný odpočet činnosti úradu za rok 2018. Verejného odpočtu sa zúčastnila JUDr. Anna VITTEKOVÁ podpredsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov, pplk. Ing. Jozef PROKOP, náčelník Oddelenia doktrín, predpisov a získavania poznatkov Generálneho štábu OS SR a Mgr. Martin SENČÁK, riaditeľ Slovenskej národnej akreditačnej služby a zamestnanci úradu. Riaditeľ úradu informoval prítomných o poslaní a strednodobom výhľade úradu, o čerpaní rozpočtu, o personálnych otázkach, o zapojení úradu v medzinárodných štruktúrach a ich pracovných skupinách, o plánoch a úlohách na ďalšie obdobie v prospech ozbrojených síl SR, výrobcov a dodávateľov na účely obrany a bezpečnosti.

Fotografia

Aktualizované:11. 04. 2019 07:42