Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 15. výročia zriadenia úradu

Dňa 16. mája 2019 sa konalo slávnostné zhromaždenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne v hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach.

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijali predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Pavol PAVLIS, generálny riaditeľ Sekcie modernizácie a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR plk. Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD., náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR plk. Ing. Ferdinand MURÍŇ, veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR plk. Ing. Jozef ŠEVČÍK. Pozvanie ďalej prijali pán Vladimír LACKO, MBA, zástupca spoločnosti Konštrukta Defence, a.s. a Ing. Zdeněk BUŘIVAL, zástupca spoločnosti AURA, Česká republika. 

Po úvodnom vystúpení Ing. Emila KOŠÚTA, riaditeľa úradu, o histórii zriadenia úradu, o predchodcoch úradu a dôležitých udalostiach za posledných 15 rokov činnosti úradu nasledovalo odovzdanie Pamätných listov a medailí hosťom a zamestnancom úradu. Riaditeľ úradu srdečne zablahoželal oceneným hosťom a zamestnancom a poprial im veľa zdravia a dobrej pracovnej pohody a mnoho ďalších pracovných úspechov.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:23. 05. 2019 13:28