Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné školenie na Úrade centrálnej logistiky MO SR

Dňa 4. júna 2019 vykonali zástupcovia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v aule ministerstva obrany odborné školenie pre zamestnancov Úradu centrálnej logistiky MO SR (ďalej len „ÚCL“). Hlavnou témou odborného školenia bolo oboznámenie zamestnancov ÚCL s činnosťou úradu a procesmi kodifikácie a štátneho overovania kvality. Školenie za Úrad centrálnej logistiky viedol plk. Ing. Ján BONK, riaditeľ úradu a za úrad Ing. Emil KOŠÚT, riaditeľ úradu, a s prezentáciou vystúpili Ing. Roman BOHUŠ, riaditeľ odboru kodifikácie a Ing. Anton KAPUSTA, riaditeľ odboru štátneho overovania kvality. Zamestnanie sa stretlo s veľkým záujmom a na záver riaditelia pozitívne vyzdvihli spoluprácu medzi Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a Úradom centrálnej logistiky.  

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:12. 06. 2019 07:33