Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie k aktuálnym úlohám v centrále EDA a v centrále NATO

V centrále Európskej obrannej agentúry (EDA) Brusel, Belgicko sa dňoch 6. až 7. marca 2013 uskutočnilo pravidelné rokovanie Material Standardization Harmonization Team-u a Material Standardization Group/EDA. Zároveň dňa 5. marca 2013 prebehlo v centrále NATO bilaterálne rokovanie s riaditeľom EARC CL-13 k plánovanej medzinárodnej konferencii Štandardizácia a Interoperabilita organizovanej úradom počas cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013 (CL-13 ,VVP Lešť, jún 2013).Ďalej boli prerokované aktuálne problémy reálnej podpory úradu hodnotiacej skupine EARC počas cvičenia CL-13 a otázky plánovaného rozšírenia spolupráce v oblasti obrannej štandardizácie medzi SVK a USA. Uvedenú zahraničnú aktivitu vykonal z Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Ing. Emil KOŠÚT, riaditeľ úradu a Ing. Miroslav MARUŠIN, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. 

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02