Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie TRISTAND 2013 vo Varšave

V dňoch 27.5. až 29.5.2013 sa vo Varšave, Poľská republika, uskutočnilo každoročné zasadnutie expertov materiálovej obrannej štandardizácie krajín V4 TRISTAND. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín sa rokovania zúčastnili zástupcovia odboru obrannej štandardizácie - Ing. Monika MAGULOVÁ a Ing. Klaudia SUROVSKÁ. Zástupcovia zúčastnených strán sa navzájom informovali o súčasnom stave obrannej štandardizácie v národných podmienkach a plánovaných aktivitách do budúcnosti. V rámci rokovania sa diskutovalo o možnosti priameho vkladania a aktualizácie národných údajov o prijatí a implementácii štandardizačných dohôd NATO v databáze NSDD cez internet, o používaní obranných štandardov v procese obstarávania materiálu ako aj o skúsenostiach zo spolupráce s civilnými národnými štandardizačnými orgánmi. Zástupcovia zúčastnených strán sa v záveroch zhodli nielen na pokračovaní vzájomnej výmeny informácií o implementácii štandardizačných dokumentov NATO, vrátane spôsobov ako efektívne kontrolovať skutočný stav ich implementácie, ale i na vzájomnej výmene záverov týkajúcich sa štandardizácie a interoperability, ktoré vyplynú z účasti na cvičení „CAPABLE LOGISTICIAN 2013“. Nasledujúce rokovanie TRISTAND 2014 sa uskutoční na budúci rok v Budapešti, Maďarská republika.

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02