Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pravidelné zasadnutie CS a SMWG v Bruseli.

V dňoch 4 a 5. decembra 2013 sa v centrále NATO v Bruseli konali plánované pracovné rokovania Výboru NATO pre štandardizáciu (CS) a rokovanie pracovnej skupiny pre manažment štandardizácie (SMWG). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín sa týchto rokovaní zúčastnil Ing. Miroslav MARUŠIN, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Hlavnými závermi z rokovaní sú úlohy pre úrad súvisiace s prípravou metodológie hodnotenia implementácie STANAGov s následnou novelizáciou Smerníc MOSR o zabezpečení OŠ a prerokovanie a schválenie prezentácie úradu na zasadnutí MSHT v centrále Európskej obrannej agentúry k hodnoteniu materiálovej štandardizácie a interoperability počas medzinárodného cvičenia CL – 13.

 

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02