Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ROKOVANIE HLAVNEJ TERMINOLOGICKEJ KOMISIE

Dňa 30.októbra 2014 sa v Bratislave na MO SR konalo 7. rokovanie hlavnej terminologickej komisie (HTK). Hlavnou úlohou komisie bolo prerokovať a schváliť preklady nových a upravených výrazov a definícií v štandarde NATO AAP-6 NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS (vydanie 2014), ktoré budú implementované do slovenského obranného štandardu “ SOŠ 3680 AAP-6 „SLOVNÍK TERMÍNOV A DEFINÍCIÍ NATO“ (vydanie 7). Slovenský obranný štandard slúži ako referenčný dokument správnosti prekladu výrazov a definícií pri spracovávaní dokumentov NATO v rezorte obrany Slovenskej republiky.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02