Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SÚVISIACE NORMY PRE ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Označenie normy Názov normy
STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník. (ISO 9000:2015) 
STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015) 
STN EN ISO 10005:2006 Systémy manažérstva kvality. Návod na plány kvality.
STN EN ISO/IEC 17021:2011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. (ISO/IEC 17021:2011)
STN EN ISO 10012:2004 Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia. (ISO 10012:2003) 
STN ISO 10006:2004 Systémy manažérstva kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch.
STN EN ISO 19011:2012 Návod na auditovanie systémov  manažérstva. (ISO 19011:2011) 
STN ISO/IEC 12207:2009 Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru.
STN ISO 31000:2011 Manažérstvo rizík. Zásady a návody (ISO 31000:2009).
Aktualizované:11. 09. 2017 07:33