Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SÚVISIACE NORMY PRE ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Označenie normy Názov normy
STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník. (ISO 9000:2015) 
STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015) 
STN ISO 10005:2020 Manažérstvo kvality. Návod na plány kvality. (ISO 10005:2018)
STN EN ISO/IEC 17021-1:2018 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. (ISO/IEC 17021-1:2015)
STN EN ISO 10012:2004 Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia. (ISO 10012:2003) 
STN ISO 10006:2019 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch. (ISO 10006:2017)
STN EN ISO 19011:2019 Návod na auditovanie systémov  manažérstva. (ISO 19011:2018) 
STN ISO/IEC 12207:2009 Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru.
STN ISO 31000:2019 Manažérstvo rizík. Návod. (ISO 31000:2018).
Aktualizované:10. 09. 2020 13:32