Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

kliknite pre zväčšenie

AC/135 NABS seminár a 117. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A v Capellen, Luxemburg.

V dňoch 14. až 17. marca 2011 sa v sídle Agentúry NATO pre technic­ké zabezpečenie a zásobovanie (NAMSA) Capellen, Luxemburg konalo plánované pracovné zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 Panel A pre kodifikáciu, podľa schváleného programu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnil zamestnanec odboru kodifikácie Ing. Marián NAGY. V prvý deň sa zúčastnil  školenia používateľov systému NATO Automated Business System verzia 2.0 (NABS 2.0), ktorý bude do reálneho používania zavedený od júna 2011. Preškolenie bolo ukončené odovzdaním certifikátu.

Súčasťou programu bolo oznámenie výsledkov zasadnutia hlavnej skupiny AC/135 Main Group, schválenie stanovísk k pravidelnej aktualizácii príručky NATO pre kodifikáciu - ACodP-1, prezentácia vykonaná pracovníkmi NAMSA o kvalite poskytovaných údajov od krajín používajúcich NATO kodifikačný systém a predstavenie 5-ročného plánu v oblasti vývoja informačných technológii v oblasti NATO kodifikačného systému.

Fotografia

Aktualizované:27. 03. 2013 09:13