Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

kliknite pre zväčšenie

Jarné 99. zasadnutie AC/135 MG a MCCATALOGUE UG, NAMSA, Capellen, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Podľa plánu úloh výboru AC/135 na rok 2011 sa v dňoch 17. – 19. mája 2011 uskutočnilo 99. zasadnutie výboru Národných riaditeľov na kodifikáciu AC/135 MG v Cappelene, Luxemburg. Zasadnutia výboru sa zúčastnil riaditeľ odboru kodifikácie Ing. Roman BOHUŠ. Rokovania sa zúčastnilo 22 krajín NATO, 7 krajín TIER 2 a NAMSA. Hlavnými bodmi agendy bol návrh rozpočtu výboru, správy a komentáre z činnosti pracovných skupín, úlohy k údržbe a vývoji kodifikačného systému NATO. Súčasťou programu bola aj diskusia o vykonávaní testov k pristupujúcim krajinám (Slovenská republika je navrhnutá ako odborný garant testovania pre Ruskú Federáciu), k aktualizácii manuálov a technických prostriedkov a boli vydané úlohy na riešenie pre jednotlivé krajiny a členov na jesenné rokovania Výboru AC/135 a jeho podskupín.

Dňa 16.5.2011, jeden deň pre riadnym rokovaním AC 135 sa konalo v Cappellene, Luxemburg rokovanie MCCATALOGUE UG za účasti používateľov systému z Českej republiky, Slovenskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Fínskej republiky a pozorovatelia z Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky a Estónskej republiky. Zasadnutia skupiny sa zúčastnil riaditeľ odboru kodifikácie Ing. Roman BOHUŠ. Hlavnými bodmi rokovania boli konzultácie v problematike rozšírenia údržby spoločného jadra MCCATALOGUE, spoločná integrácia modulu e-OTD a návrh projektu pre komunikáciu s priemyslom MCC INDUSTRY.

Aktualizované:27. 03. 2013 09:13