Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

6. medzinárodný katalogizačný seminár CODISEM 2011 a odborné školenie, Praha, Česká republika.

Na základe pozvania riaditeľa odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřovaní jakosti Ministerstva obrany Českej republiky sa zamestnanci odboru kodifikácie zúčastnili 6. medzinárodného kodifikačného seminára CODISEM 2011, ktorý sa konal v dňoch 30.5 – 3.6. 2011 v Prahe v Českej republike. Medzinárodného seminára sa zúčastnili tiež zástupcovia Poľskej republiky a Ruskej federácie zo spoločnosti ROSOBORONEXPORT. Z Českej republiky sa seminára zúčastnilo okrem zástupcov rezortu Ministerstva obrany Českej republiky, vojenských opravárenských podnikov a agentúr pre kodifikáciu viac ako 40 zástupcov subjektov obranného priemyslu. Slovenský obranný priemysel zastupovala firma Virtual Reality Media, a.s. z Trenčína.

Mottom 6. medzinárodného katalogizačného seminára bolo „Efektívne v manažmente katalogizačných dát“. Cieľom seminára bolo analyzovať nové trendy národného a globálneho manažmentu katalogizačných dát a zhodnotiť možnosti a cesty ich implementácie do Jednotného systému katalogizace v Českej republike pri spolupráci v medzinárodnom meradle.

Súčasťou zahraničnej pracovnej cesty bolo aj odborné školenie pracovníkov odborov kodifikácie Českej republiky a Slovenskej republiky k problematike informačného systému logistiky, jeho modulov a funkčnosti „Katalógu Informačného systému logistiky“ ako centrálnej databázy majetku rezortu Ministerstva obrany Českej republiky.

Fotografia

Aktualizované:27. 03. 2013 09:13