Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Školenie kodifikačných agentúr

V súlade s ročným plánom a úlohami kodifikácie v Slovenskej republike pre rok 2012 vykonal Odbor kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu a kodifikáciu a štátne overovanie kvality dňa 29.marca 2012 v poradí už XI. jarné školenie agentúr pre kodifikáciu v priestoroch úradu v Trenčíne. Školenie prebiehalo v hlavných programových bodoch :

  • informácia o činnosti úradu a Odboru kodifikácie v roku 2011 a plán na rok 2012, - informácia o činnosti agentúr pre kodifikáciu v roku 2011,
  • informácia o novelizácii zákona č.11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a o novej Vyhláške Ministerstva obrany SR č. 476/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu,
  • štatistika a rozbor nezrovnalostí v návrhoch kodifikačných údajov spracovaných agentúrami pre kodifikáciu v roku 2011,
  • predstavenie požiadaviek na spracovanie návrhov kodifikačných údajov v roku 2012,
  • odborná diskusia, pripomienky a názory.

V rámci úloh na rok 2012 bol stanovený termín jesenného školenia na november 2012 a návrh programu. V programe bude zaradené i prvé preskúšanie agentúr pre kodifikáciu podľa zásad novelizovaného zákona č.11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Forma, miesto a priebeh prvého preskúšania bude spresnené do 1. septembra 2012.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 8. 02. 2013 10:00