Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

19. zasadnutie MC CATALOGUE UG, Tallinn, Estónsko

V dňoch 1. až 3.septembra 2015 sa uskutočnilo 19. zasadnutie MC CATALOGUE UG v Tallinne, Estónska republika. Na základe rotačného princípu pre rok 2015 zasadnutie organizoval Národný kodifikačný úrad Estónskej republiky. Prvé zasadnutie bolo organizované deň pred jarným zasadnutím AC/135 MG v Luxemburgu. Zasadnutie riadil riaditeľ Národného kodifikačného úradu Estónska pán Kristijan TIKERPUU. Zasadnutia sa zúčastnili delegácie národných kodifikačných úradov Chorvátskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Fínskej republiky, Maďarskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Slovenskej republiky a zástupcovia dodávateľa informačného systému MC CATALOGUE – spoločnosť AURA spol. s.r.o. z Českej republiky. Slovenskú republiku na zasadaní zastupoval Ing. Marián NAGY z Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne.

Hlavné body zasadnutia boli:

  • informácie o činnosti jednotlivých kodifikačných úradov,
  • správa o aktivitách dodávateľa IS,
  • skúsenosti a požiadavky používateľov IS,
  • riešenie problémov, porúch a nezrovnalostí,
  • nasadenie novej verzie MC CATALOGUE v roku 2016.

20. zasadnutie MC CATALOGUE UG je plánované na 23. mája 2016 v Luxembursku. Predsedníctvo skupiny pre rok 2016 prevzalo Fínsko.

Fotografia

Aktualizované:19. 04. 2016 12:58