Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

20. zasadnutie MC CATALOGUE UG a 109. zasadnutie skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu AC/135 MG, Luxemburg

Dňa 23. mája 2016 sa uskutočnilo v priestoroch NSPA, Cappelen, Luxemburg, 20. zasadnutie MC CATALOGUE UG. Pracovná skupina je zameraná na údržbu a prevádzku kodifikačného informačného systému MC CATOLOGUE vo vzájomnej väzbe na používateľov a dodávateľa. Jarného jednodňového rokovania sa zúčastnilo 13 krajín a boli prerokované tieto témy :

  • skúsenosti, návrhy, podnety a požiadavky na funkciu ver. 4 MC CATALOGUE,
  • správy o marketingových aktivitách dodávateľa kodifikačného systému,
  • plán a smerovanie vývoja kodifikačného systému,
  • predstavenie novej verzie 5 – funkčnosti, detaily a rozdiely.

Jesenné 21. zasadnutie MCCATALOGUE UG sa uskutoční v dňoch 20.-22.9.2016 v Helsinkách, Fínsko.

V dňoch 24. až 26. mája 2016 sa uskutočnilo v priestoroch NSPA, Cappelen, Luxemburg, 109. zasadnutie skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu AC/135 MG v Luxemburgu. Pracovná skupina riadi prevádzku kodifikačného systému NATO. Jarného rokovania sa zúčastnilo 42 krajín NATO, TIER 2, TIER 1 a agentúra NSPA a boli prerokované tieto témy :

  • správy od predsedov pracovných skupín a schvaľovanie návrhov,
  • správa o rozpočte výboru,
  • predstavenie a diskusia o 5 ročnom IT rozvoji,
  • schvaľovanie projektov kodifikačného systému NATO,
  • diskusia a schválenie politiky NATO pre kodifikáciu 2016,
  • vývoj kodifikačných publikácii.

Obidvoch rokovaní sa zúčastnil riaditeľ odboru kodifikácie úradu Ing. Roman BOHUŠ. Jesenné 110. zasadnutie skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu AC/135 MG sa uskutoční v dňoch 15 až 17. novembra 2016, v Club Prince Albert, Brusel, Belgicko.

Fotografia

Aktualizované: 8. 06. 2016 08:00