Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

110. zasadnutie skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu NATO AC/135 MG, Brusel, Belgicko

V dňoch 15. až 17. novembra 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Military Cercle Prince Albert, Brusel, Belgicko, 110. zasadnutie skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu NATO AC/135 MG. Pracovná skupina riadi prevádzku kodifikačného systému NATO. Jesenného rokovania sa zúčastnilo 40 krajín NATO, TIER 2, TIER 1 a agentúra NSPA a boli prerokované tieto hlavné témy : 

  • správy od predsedov pracovných skupín a schvaľovanie návrhov, 
  • správa o rozpočte výboru, 
  • schvaľovanie projektov kodifikačného systému NATO,  
  • predstavenie a diskusia o 5 ročnom IT rozvoji, 
  • diskusia a schválenie politiky NATO pre kodifikáciu 2016, 
  • vývoj kodifikačných publikácii, 
  • štatistické vyhodnotenie kvality udržiavaných údajov. 

Podľa vyhodnotenia Slovenská republika patrí medzi krajiny s najkvalitnejšou databázou kodifikovaných údajov a s najmenšou chybovosťou. 

Rokovania sa zúčastnil riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT a riaditeľ odboru kodifikácie úradu Ing. Roman BOHUŠ. Jarné 111. zasadnutie skupiny národných riaditeľov na kodifikáciu NATO AC/135 MG a 3. Svetové fórum o kodifikácii sa uskutoční v dňoch 22 až 26. mája 2017, v Melbourne, Austrália.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:16. 10. 2018 09:54