Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborno-metodické zamestnanie na Úrade centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR

Dňa 24. augusta 2016 vykonali zamestnanci Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality z Odboru štátneho overovania kvality odborno-metodické zamestnanie pre zamestnancov Úradu centrálnej logistiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky za účelom podrobnejšieho oboznámenia s procesmi v oblasti štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany. Odborno-metodické zamestnanie bolo vykonané s cieľom kvalitatívne zvýšiť úroveň vzájomnej spolupráce v procese obstarávania výrobkov a služieb na účely obrany. Výstupom zo zamestnania bolo prijatie opatrení k procesom v uvedenej oblasti z úrovne riaditeľa Úradu centrálnej logistiky. Súčasne bola dohodnutá vzájomná súčinnosť v procese predkladania požiadaviek na zabezpečenie predmetu zákazky.

Fotografia

Aktualizované:31. 08. 2016 10:29