Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie pracovnej skupiny AC327/WG2 pre kvalitu

V dňoch 3. až 7. októbra 2016 sa v hoteli Granit Tatranské Zruby uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny NATO AC 327/WG 2 pre kvalitu a rokovania príslušných pracovných podskupín. Rokovanie odborne a organizačne zabezpečil Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín. Rokovania sa zúčastnilo 31 poverených zástupcov zo 16 krajín aliancie NATO. Skupina AC 327/WG 2 sa zaoberá riešením problematiky kvality produktov na účely obrany v procese manažmentu životného cyklu (LCMG) vrátane návrhu, tvorby a revízií príslušných štandardizačných dohovorov a spojeneckých publikácií. V dňoch 3. a 4 októbra 2016 sa uskutočnili rokovania jednotlivých pracovných podskupín na revíziu spojeneckých publikácii AQAP 2310, AQAP 2131 a štandardizačného odporúčania na overovanie kvality softvéru. Zasadnutie hlavnej pracovnej skupiny AC 327/WG 2 pre kvalitu sa konalo v dňoch 5. až 7. októbra 2016. Predmetom rokovania bolo najmä:

  • vyhodnotenie spolupráce krajín NATO v oblasti uplatňovania a vzájomného uznávania štátneho overovania kvality za hodnotené obdobie 2016,
  • rozsah a spôsob používania spojeneckých publikácií AQAP jednotlivými krajinami NATO,
  • aktuálny stav revízie spojeneckých publikácii, výsledky rokovaní v podskupinách riešiacich revíziu AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2105,
  • prerokované nové úlohy na nasledujúce obdobie pre skupinou WG2 pre kvalitu.

Odborný prístup zamestnancov úradu spoločne s organizačným zabezpečením rokovania bol veľmi kladne hodnotený zástupcami participujúcich krajín.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:17. 10. 2016 10:24