Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zúčastnili sme sa medzinárodnej vedeckej konferencie v Zakopanom

V dňoch 24. až 27. októbra 2016 sa v Zakopanom v Poľskej republike konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Štandardizácia, kodifikácia a štátne overovanie kvality v procese vstupu do EÚ a NATO“. Konferenciu organizovalo Centrum certifikácie systémov manažérstva kvality Univerzity obrany a technológii so sídlom vo Varšave. Nosnou témou medzinárodnej konferencie bol prechod organizácií obranného priemyslu na novú európsku normu EN ISO 9001:2015 a na novú spojeneckú publikáciu NATO AQAP 2110:2016 „Požiadavky NATO na štátne overovanie kvality pri návrhu, vývoji a výrobe“. Zástupcovia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality na konferencii prerokovali so zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky svoj prístup k realizácii procesu prechodu na nové normy po uvedenej revízií i vo vzťahu k certifikácii organizácii obranného priemyslu podľa spojeneckých publikácii NATO AQAP.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:28. 11. 2016 12:23