Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborne metodické zamestnanie na ÚIA MO SR

Dňa 03. novembra 2016 vykonal úrad odborne metodické zamestnanie pre pracovníkov Úradu pre investície a akvizície MOSR . Zamestnanie bolo zamerané najmä na oblasť štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany a na oblasť kodifikácie položiek zásobovania.

Oblasťou štátneho overovania kvality s poukázaním na nedostatky v procese obstarávania produktov na účely obrany s dopadom na overovanie kvality produktov sa zaoberal riaditeľ odboru štátneho overovania kvality. 

Oblasťou kodifikácie a súčinnosťou organizačných zložiek rezortu ministerstva obrany s poukázaním na nedostatky v procese obstarávania v oblasti uplatňovania požiadaviek na kodifikáciu položiek sa zaoberal riaditeľ odboru kodifikácie. 

Odborne metodické zamestnanie bolo vykonané s cieľom kvalitatívne zvýšiť úroveň vzájomnej spolupráce úradu s organizačnými zložkami MO SR v procese obstarávania výrobkov a služieb na účely obrany. .

Aktualizované:28. 11. 2016 12:25