Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie v spoločnosti Leonardo S.p.A., Turín Taliansko

Dňa 10. mája 2017 riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT rokoval v Turíne, Talianska republika so zástupcami štátneho overovania kvality Talianska a zástupcami spoločnosti Leonardo S.p.A., ktorá je dodávateľom lietadiel C27J SPARTAN. Rokovania sa za úrad zúčastnil Ing. Anton KAPUSTA - riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Pavol LABÁK vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou. Cieľom pracovného rokovania bolo najmä:

  1. posúdenie systému zabezpečovania kvality spoločnosti so zameraním sa na príslušné certifikáty, normy a plnenie požiadaviek leteckých predpisov. Spoločnosť predložila platné certifikáty podľa noriem ISO 9001:2008, EN 9100:2009, NATO AQAP 2110 a dôkazy o tom, že spĺňa požiadavky AER-Q-2110, AER-P-10 a predpisov FAA a EASA. Spoločnosť pripravuje prechod na novú normu ISO 9001:2015 s predpokladom certifikácie v roku 2018,
  2. stav realizácie procesu štátneho overovania kvality prostredníctvom národnej autority Talianska. Na rokovaní bol predložený plán štátneho overovania kvality a dokumentácia procesu. Súčasne boli vysvetlené národné prístupy k procesu schvaľovania odchýliek a výnimiek.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 5. 06. 2017 06:31