Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti PYRA, spol. s r.o. Bratislava

Dňa 4. júla 2017 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT Osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti PYRA, spol. s r. o. Bratislava podľa SOŠ AQAP 2130, s vymedzením predmetu na „Výroba a skúšky pyrotechnických prostriedkov". Osvedčenie o zhode prevzal Ján APPEL, konateľ spoločností.

Fotografia

Aktualizované:17. 07. 2017 10:53