Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Účasť na sympóziu "Požiadavky na systémy manažérstva kvality"

V dňoch 10. až 13. októbra 2017 sa konalo v Zakopanom v Poľskej republike sympózium venované problematike riešenia požiadaviek na systémy manažérstva kvality. Sympózium bolo organizované pod záštitou Vojenskej Technickej Akadémie, Varšava. Ciele sympózia boli zamerané na:

  • Diskusiu a výmenu skúseností pri uplatňovaní procesov štátneho overovania kvality u produktov na účely obrany, u výrobcov a dodávateľov produktov na účely obrany. Riešenie problémov vyskytujúcich sa v oblasti logistiky, manažérstva kvality a ďalších manažérskych systémoch.
  • Diskusiu o riešeniach kvality prezentované výskumnými strediskami a ďalšími inštitúciami konajúcimi v oblasti logistiky a kvality, a to najmä v oblasti zabezpečovania obrany štátu.
  • Výmenu skúseností pracovníkmi zodpovednými pre udržovanie a zlepšovanie rôznych systémov manažérstva kvality v certifikovaných organizáciách. 

Sympózia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT– riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou.

Fotografia

Aktualizované:18. 10. 2017 08:27