Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny AV-327/WG2 pre kvalitu


V dňoch 29.januára až 2. februára 2018 sa konalo v agentúre NATO NSPA, Luxemburg plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnil Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou. Predmetom pracovného rokovania bolo najmä: 

  • vyhodnotenie aktivít týkajúcich sa spolupráce krajín NATO podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 a spojeneckých publikácii NATO AQAP, 
  • rokovanie akčného tímu k tvorbe používateľskej príručky „AQAP selection guidance”. V pracovnej skupine prebehlo tretie kolo podávania pripomienok, ktoré boli na zasadnutí vyhodnotené a zapracované do konceptu dokumentu,
  • národný postup k certifikácii systému manažérstva kvality dodávateľov produktov a služieb na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP. 


Za Slovenskú republiku bol odprezentovaný postup v oblasti certifikácie dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek systému manažérstva kvality NATO AQAP.

Fotografia

Aktualizované:14. 02. 2018 08:49