Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborné metodické zamestnanie v oblasti štátneho overovania kvality


Dňa 27. júna 2018, Odbor štátneho overovania kvality Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, vykonal odborne metodické zamestnanie určené predstaviteľom manažmentu organizácií obranného priemyslu. Na zamestnaní boli lektormi úradu odprezentované nasledovné témy: 

1. vypracovanie technických podmienok na dodanie výrobkov a služieb na účely obrany, požiadavky  slovenského obranného štandardu SOŠ 001,

2. minimálny obsah vyhlásenie o zhode v súlade s požiadavkami rozhodnutia (ES) č.768/2008,

3. spracovanie a predkladanie dokumentov pri preskúmaní žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality,

4. skúsenosti s uplatňovaním požiadaviek SOŠ AQAP 2110:2017 v procese certifikácie dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany.

Metodického zamestnania sa zúčastnilo 35 účastníkov z 25 organizácií obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Fotografia

 

Fotografia

 

Fotografia

 

Fotografia

 

Aktualizované: 3. 07. 2018 10:17