Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode TECHNISERV, s.r.o. Bratislava


Dňa 17. júla 2018 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti TECHNISERV, s.r.o. Bratislava, podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na „Dodávanie, inštalácia a servis dátových informačných systémov, komunikačných a špeciálnych systémov“. Osvedčenie o zhode prevzali Ing. Jaromír SMOLINSKÝ, konateľ spoločnosti a RNDr. Lucia ČATLOŠOVÁ, predstaviteľ manažmentu.

Fotografia

 

Aktualizované:16. 10. 2018 09:44