Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Druhé zasadnutie Výboru pre európsku obrannú štandardizáciu (EDSC)

Dňa 4. mája 2021 sa v priestoroch Európskej obrannej agentúry v Bruseli (Belgicko) konalo prostredníctvom videokonferencie druhé plánované zasadnutie výboru pre Európsku obrannú štandardizáciu (EDSC).

Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu, Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie a Ing. Monika BRACHOVÁ – manažér v oblasti materiálovej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- prezentácia na tému „Akčný plán EÚ pre synergie medzi civilnou, obrannou a vesmírnou priemyselnou oblasťou, plán aktivít EDA.“

- prezentácia na tému „Vytváranie komplexnej platformy EDS pre komunikácia a riadenie na základe jednotného prístupu.“

- pojednanie a diskusia na tému „Vývoj a tvorba politiky EDA v oblasti obrannej štandardizácie“, využívanie referenčného systému európskych obranných štandardov - EDSTAR, ktorý tvorí databázu najviac uplatňovaných a odporúčaných štandardov pre praktické využitie pri tvorbe technických špecifikácii v rámci obstarávania produktov na účely obrany.

Nasledujúce zasadanie EDSC je plánované na 24. novembra 2021.

Fotografia

Aktualizované:21. 05. 2021 09:05