Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG)


Dňa 25. marca 2022 sa v priestoroch NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo plánované zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG). Zasadnutia sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne zúčastnil Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- aktualizácia Programu práce a Plánu riadenia;

- prezentácia zástupcu Grécka na tému „Účasť SME v procese obranného plánovania NATO;.

- možnosti používania umelej inteligencie pri analýze štandardov a podpora členských štátov pri   monitorovaní/zosúlaďovaní úsilia o štandardizáciu v oblasti vznikajúcich a prevratných technológií;

- úspechy Panelu pre vzdelávanie a analýza vplyvu a dosahu štandardizačných kurzov;

- výsledky analýzy spätnej väzby členských štátov o faktoroch ovplyvňujúcich účasť SME na tvorbe štandardov a navrhované riešenia na posilnenie ich zapojenia do štandardizácie NATO.

Aktualizované: 7. 04. 2022 13:41