Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

UVÁDZAJÚCE DOKUMENTY STANAG/STANREC

Aktuálne a overené informácie o štandardizačných dokumentoch NATO Vám poskytnú  zamestnanci odboru obrannej štandardizácie, ktorých kontakty sú uvedené v časti "Kontaktné údaje".


Skratky používané pre rozsah prijatia (do 31.12.2010) :

P        - Pristúpiť
PV      - Pristúpiť s výhradami
PBI     - Pristúpiť bez implementácie
N        - Nepristúpiť
NEP   - Nepodieľať sa
RD     - Ratifikačný draft

Skratky používané pre rozsah prijatia (od 01.01.2011) :

PI        - Pristúpiť a implementovať 
PIV      - Pristúpiť a implementovať s výhradami
PIB     - Pristúpiť a implementovať v budúcnosti
PIBV   - Pristúpiť a implementovať v budúcnosti s výhradami 
NP      - Nepristúpiť
NZ      - Nezúčastniť sa
RD     - Ratifikačný draft

Skratky používané pre rozsah prijatia (od 01.06.2012) :

PI        - Prijať a implementovať
PIV      - Prijať a implementovať s výhradami
PIB     - Prijať a implementovať v budúcnosti
PIBV   - Prijať a implementovať v budúcnosti s výhradami
NP      - Neprijať
NZ      - Nezúčastniť sa
RD     - Ratifikačný draft


Skratky používané pre stupne utajenia:

NATO NON CLASSIFIED BEZ UTAJOVANIA (VEREJNE PRÍSTUPNÝ)
NU - NATO UNCLASSIFIED NEUTAJOVANÉ
NR - NATO RESTRICTED VYHRADENÉ
NC - NATO CONFIDENTIAL DÔVERNÉ
NS - NATO SECRET TAJNÉ

Aktualizované: 7. 01. 2016 09:44