Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Testovanie vedomostí účastníkov I. kurzu.

Dňa 20. februára 2013 bolo vykonané testovanie vedomostí účastníkov I. kurzu - Kodifikačný systém NATO. Písomný test pozostával z odborných otázok, ktoré boli preberané v rámci I. kurzu. Testovania sa zúčastnilo 23 účastníkov kurzu z OS SR. Všetci účastníci úspešne splnili hodnotenie a obdržali osvedčenie o absolvovaní kurzu v problematike identifikácie a klasifikácie položky/produktu pri a orientácie v kodifikačnom systéme NATO. Osvedčenia odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil Košút. Podľa plánu úradu školenia príslušníkov OS SR budú pokračovať II. kurzom - Spracovanie návrhu kodifikačných údajov v mesiaci apríl 2013.

Fotografia

Aktualizované: 7. 10. 2013 13:40