Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

31. zasadnutie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG, Trenčín, Slovenská republika 

31. zasadanie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG otvoril a riadil predseda Ing. Adam PUSTĚJOVSKÝ (CZE). Zasadnutia sa zúčastnilo 15 účastníkov z 4 členských krajín NATO a 4 nečlenských krajín NATO. Rokovanie prebiehalo podľa schválenej agendy ustanovenej na 30. zasadnutí TRICOD WG, ktoré sa konalo v Sofii, Bulharsko.

Prvým bodom agendy boli národné reporty zúčastnených krajín, informácie o výkone vlastných kodifikačných činností v intervale od októbra 2012 do marca 2013, o zahraničných aktivitách úradov, informácie o organizačných štruktúrach úradov a o prebiehajúcich zmenách v statusoch Národných kodifikačných úradov.

Druhým bodom agendy boli reporty krajín, ktoré nie sú riadnymi členmi pracovnej skupiny TRICOD, ale pracovných zasadnutí sa pravidelne zúčastňujú a vykonávajú činnosti podľa schválenej agendy pracovnej skupiny.

Delegáti pracovnej skupina TRICOD WG prijali stanovisko o zvyšovaní kvality kodifikačných údajov v projektoch Mi-24, Mi-17 a Mig-29.

Úlohy ustanovené do agendy pre 32. Zasadanie pracovnej skupiny AC/135 TRICOD WG:

  • aktualizovať národný Annex F – zoznam používanej perspektívnej techniky;
  • aktualizovať Annex FB – zoznam požadovaných náhradných dielcov používanej perspektívnej techniky;
  • pracovná skupina sa bude zameriavať hlavne na zvyšovanie kvality kodifikačných údajov v kodifikačných projektoch Mi-24, Mi-17 a Mig-29 v úzkej spolupráci s Ruskou federáciou.

Nasledujúce plánované 32. zasadnutie AC/135 TRICOD WG sa bude konať v októbri 2013 v Moskve, Ruská Federácia.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 6. 05. 2013 12:53