Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v roku 2021

 

Významnú podporu v procese realizácie projektov vyzbrojovania ako i pri účasti Slovenskej republiky v medzinárodných projektoch NATO predstavuje systém štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany. Štátne overovanie kvality vykonáva  Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovania kvality so sídlom v Trenčíne. Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Pôsobnosť úradu je stanovená zákonom č.11/2004 Z. z. a v oblasti spolupráce s členskými krajinami NATO pri vzájomnom štátnom overovaní kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany štandardizačnou dohodou aliancie STANAG 4107.

Úrad v súlade s  dohodou STANAG 4107 zabezpečuje štátne overovanie kvality dodávok v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky u dodávateľov výrobkov a služieb so sídlom v členských krajinách aliancie NATO a v krajinách s ktorými má uzatvorené bilaterálne dohody. V súlade so zákonom č.11/2004 Z. z. úrad vykonáva štátne overovanie kvality u dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany so sídlom na území Slovenskej republiky v prospech orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a v prospech členských krajín NATO.

V  roku 2021 odbor štátneho overovania kvality zabezpečil najmä:

  • zastupovanie Slovenskej republiky v pracovnej skupine životného cyklu NATO AC-327 a skupine AC327/WG2 pre oblasť vzájomného štátneho overovania kvality,

  • zastupovanie Slovenskej republiky v pracovnej skupine krajín Vyšehradskej štvorky Q4 pre oblasť vzájomného štátneho overovania kvality krajín Vyšehradskej štvorky prostredníctvom web seminárov,

  • prechod informačného systému štátneho overovania kvality do vládneho Cloudu,

  • štátne overovanie kvality na základe akceptovaných 99 žiadostí na štátne overovanie kvality podľa zákona č.11/2004 Z. z.,   s vydaním 86 osvedčení o kvalite a úplnosti produktu,

  • vyžiadanie štátneho overovania kvality v prípade realizácie dodávok z krajín NATO v 41 prípadoch v zmysle STANAG 4107 na základe čoho bolo  vydaných  príslušnými orgánmi členských krajín NATO celkom 31 certifikátov o zhode podľa spojeneckej publikácie NATO AQAP 2070,

  • štátne overovania kvality na území Slovenskej republiky, na základe 11 žiadostí na štátne overovanie kvality z krajín NATO s vydaním 88 certifikátov o zhode podľa spojeneckej publikácie NATO AQAP 2070,

  • celkovo 41 auditov systému manažérstva kvality dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany pričom vydal 20 osvedčení o zhode systému manažérstva kvality výrobcov/dodávateľov produktov na účely obrany s požiadavkami príslušných štandardov na systémy manažérstva kvality dodávateľov rady SOŠ AQAP,

  • v rámci projektov vyzbrojovania, prostredníctvom partnerského úradu v štáte Izrael,  vykonávanie štátneho overovania kvality v spoločnosti ELTA Systems Ltd., v procese realizácie projektu obmeny zastaralej rádiolokačnej techniky  novými modernými 3D rádiolokátormi stredného, malého a blízkeho dosahu,

  • vykonanie štátneho overovania kvality v procese dodávok súprav rádiolokátorov letiskových prehľadových (SRE/SSR/PAR) v spoločnosti ELDIS Pardubice s r. o. prostredníctvom partnerského úradu v Českej republike,

  • významnou oblasťou vykonávania štátneho overovania kvality bola oblasť realizácie dodávok 155mm ShKH ZUZANA 2 vrátane munície, realizácia stredných opráv 155mm ShKH ZUZANA 2000, vykonávanie GO a PTŽ vrtuľníkov Mi-17M a vykonanie revízie číslo jedna lietadiel L410UVP E-20.

Dôležitou oblasťou pôsobnosti úradu je spolupráca s obranným priemyslom Slovenskej republiky najmä z pohľadu pripravenosti dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany na zapojenie sa do medzinárodných projektov a tendrov. Jedná sa najmä realizácia procesu certifikácie systémov manažérstva kvality dodávateľov podľa požiadaviek spojeneckých publikácií NATO AQAP. V súčasnosti úrad v uvedenej oblasti udelil certifikáciu a vykonáva dohľad nad systémom manažérstva kvality dodávateľov z pohľadu plnenia požiadaviek príslušnej spojeneckej publikácie AQAP u 27 dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany. 

Aktualizované:27. 01. 2022 09:07