Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Účasť na seminári „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“


Dňa 29. novembra 2018 sa konal Seminár s názvom „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“ pod záštitou Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR. 

Predmetom seminára boli nasledujúce témy: 

  1. Predsedníctvo SR v OBSE.  
  2. Vnútropodnikový systém kontroly exportu – Internal Compliance Program (ICP).  
  3. Elektronický výkon verejnej moci v oblasti obchodovania s komoditami podliehajúcimi licenčnému/povoľovaciemu konaniu - prvá etapa. 
  4. Podpora vývozu výrobkov obranného priemyslu zo strany MZVaEZ SR a siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí.   
  5. Zmeny v systéme štátneho overovania kvality.   

Prezentáciu na tému „Zmeny v systéme štátneho overovania kvality“ predniesol na seminári za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, Ing. Anton KAPUSTA - riaditeľ odboru štátneho overovania kvality.

Fotografia

Aktualizované:12. 12. 2018 12:35