Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie s partnerským úradom Vyhodnotenie spolupráce za oblasť štátneho overovania kvality v roku 2018


V dňoch 05. až 07. decembra 2018 sa uskutočnilo v Ostrave, Česká republika pracovné rokovanie. Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:  

  1. Vyhodnotenie spolupráce za oblasť štátneho overovania kvality v roku 2018.  
  2. Prerokovanie pripomienok k revízií spojeneckej publikácie AQAP 2070. Pripomienky boli prekonzultované a vzájomne odsúhlasené. Pripomienky k revízii spojeneckej publikácie AQAP 2070 budú spoločne predložené na rokovaní skupiny NATO AC 327/WG2 pre kvalitu v roku 2019.  
  3. „Best practises“ a národné zvyklosti v procese štátneho overovania kvality. Zástupcovia ÚOŠKŠOK Trenčín prezentovali národný prístup v procese štátneho overovania kvality, čo viedlo k diskusii a k výmene praktických skúseností v uvedenej oblasti. Diskusia sa zamerala najmä na národné prístupy k preskúmaniu žiadosti na štátne overovanie kvality a na riešenie výnimiek a odchýlok zo zmluvných požiadaviek. 
  4. Diskusia k aktuálnym prípadom vzájomného štátneho overovania kvality. Otázky boli vzájomne prekonzultované a dosiahla sa zhoda vzájomných postojov.

    Fotografia

Aktualizované:19. 12. 2018 09:37