Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie pracovnej skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky, Tábor, Česká republika

V dňoch 16. až 19. septembra 2019 sa konalo v Tábore, Česká republika, pravidelné pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorky.  

Pracovné rokovanie bolo zamerané najmä na: 

• výmenu skúseností v oblasti postupov posudzovania zhody produktov na účely obrany so zameraním sa na národné postupy, procesy a metodiky štátneho overovania kvality;

• národné prístupy v oblasti certifikácie dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP;

• definovanie postojov k aktuálne prerokovávaným otázkam v pracovnej skupine NATO AC327/WG2 pre kvalitu;

• prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality, rozbor zistených nedostatkov a prijatie opatrení.

Pracovného rokovania sa  za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín, zúčastnili Ing. Anton KAPUSTA, Ing. Juraj DOSKOČIL, Ing. Martina ZEMANOVIČOVÁ a  Ing. Juraj ROMAŇÁK.


Fotografia

Fotografia


Fotografia
Aktualizované:27. 09. 2019 11:02