Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

NMCRL

NATO Master Catalogue of References for Logistics

NMCRL banner

NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL) je databázaNATO, obsahujúca všetky skladové čísla spolu s ďalšími údajmi (výrobca, dodávateľ, referenčné čísla, dodávateľské štáty). Slúži ako základná pomôcka pre vyhľadávanie položiek zásobovania NATO (NATO Stock Number - NSN), ktoré boli kodifikované. Katalóg NMCRL je aktualizovaný štvrťročne Agentúrou NATO pre údržbu a zásobovanie (NATO Maintenance and Supply Agency – NAMSA). Databáza NMCRL na CD je poskytována za úplatu.

Zobraziť katalóg NMCRL

Aktualizované:22. 01. 2009 11:58