Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

KURZY A ŠKOLENIA PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV


V súvislosti s pripravovaným spustením elektronického spracovania kodifikačných údajov v MCC WEB pripravujeme systém prideľovanie vstupov do systému pre výrobcov a dodávateľov. Keďže tento systém je pomerne rozsiahly a náročnejší na ovládanie, každý pridelený vstup do systému bude podmienený získaním osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v systéme.

Osvedčenie do časti "Prehliadanie údajov" bude vydané na základe absolvovania základného školenia v prehliadaní/vyhľadávaní údajov v MCC WEB.

Pre "Spracovanie údajov" v MCC WEB bude potrebné absolvovať rozšírené školenie. Doporučené vzdelanie pre účastníkov rozšíreného školenia je technické ! Znalosť a skúsenosti z identifikácie technických, fyzických a prevádzkových parametrov výrobkov je podmienený !

V súčastnosti pripravujeme základné školenie pre záujemcov od výrobcov a dodávateľov pre účely obrany pre prístup do elektronického spracovania návrhov kodifikačných údajov v MCC WEB.


Prípadný predbežný záujem o školenie alebo svoje pripomienky, námety alebo otázky, prosím môžete zaslať na E-mail   codify@mil.sk

Predpokladaný termín základného školenia:  marec - apríl 2020.

*
* * S P L N E N É * * 18.2.2020 * * 
Odborne Metodické zamestnanie úradu pre dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany 
-  k novele zákona č. 11/ 2004 Z.z. v znení neskorších prepisov v oblastiach štátneho overovania kvality, štandardizácie a kodifikácie produktov.
Prednášku "KODIFIKÁCIA - NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY" z procesov kodifikácie produktov v rámci novely menovaného zákona pre vašu informáciu si stiahnite v spodnej časti stránky. 

Aktualizované:19. 02. 2020 08:50