Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4801 (EDITION 1) – HANDBOOK (BEST PRACTICE) FOR COMPUTER ASSISTED EXERCISES – AMSP-05 Ed.A

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4799 od 19. apríla 2018 do 12:00 hod. 17. augusta 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 3. augusta 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

Aktualizované:30. 07. 2018 09:58