Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:STANREC 4815 (EDITION 1) – NATO MODELLING AND SIMULATION STANDARDS PROFILE – AMSP-01 Ed.D

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4815 od 20.decembra 2017 do 12:00 hod. 20.februára 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 6. februára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4800 (EDITION 1) – NATO EDUCATION AND TRAINING NETWORK FEDERATION ARCHITECTURE AND FEDERATION OBJECT MODEL DESIGN – AMSP-04 Ed.A

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4800 od 29. novembra 2017 do 12:00 hod. 29. marca 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 15. marca 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4814 (EDITION 1) – SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING - SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES

Skupina NATO (CNAD, AC/327 WG/2) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4814 od 29. novembra 2017 do 12:00 hod. 26. februára 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/327 WG/2 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 2. februára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4744 (EDITION 4) – RISK ASSESSMENT OF NON-LETHAL KINETIC ENERGY PROJECTILES – AEP-94 Ed.A, AEP-98 Ed.A, AEP-99 Ed.A & AEP-103 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG AC/225, LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4744 od 24. novembra 2017 do 12:00 hod. 24. januára 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG AC/225, LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 10. januára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 7211 (EDITION 1) – AVIATION OXYGEN EQUIPMENT CLEANING & VERIFICATION PROCESSESS RECOMMENDED PRACTICES- AAGSP-13 Ed.A

Skupina NATO (MCASB, GGSWG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 7211 od 9. novembra 2017 do 12:00 hod. 9. marca 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla MCASB, GGSWG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 23. februára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

STANREC 4777 (EDITION 1) – NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE INTEROPERABILITY ARCHITECTURE– AEDP-02 Ed.B

Skupina NATO (CNAD, NAFAG, AC/224, JCGISR) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4777 od 26. októbra 2017 do 12:00 hod. 9. januára 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAFAG, AC/224, JCGISR v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 22. decembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4811 (EDITION 1) – GUIDANCE ON SENSE AND AVOID FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM – AEP-101 Ed.A 

Skupina NATO (CNAD, NNAG, AC/141, JCGUAS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4811 od 12. októbra 2017 do 12:00 hod. 12. februára 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NNAG, AC/141, JCGUAS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 29. januára 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.Aktualizované:19. 01. 2018 10:11