Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 2911 (EDITION 3) – DESIGN CRITERIA FOR BODY ARMOUR CARRIAGE SYSTEMS – AEP-2911 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAF AC/225, LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 2911 od 8. októbra 2018 do 12:00 hod. 10. decembra 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG AC/225, LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 26. novembra 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované:19. 10. 2018 08:58