Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:

STANREC 4803 (EDITION 1) – PROCEDURES FOR STANDARDIZED EXPLOITATION OF RCIED SWITCHES, RADIO TECHNOLOGIES, AND OTHER ELECTRONIC COMPONENTS – AEP-4803 Ed.A 

Skupina NATO (CNAD, NAFAG, AC/224, ACG3) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4803 od 14.augusta 2017 do 12:00 hod. 20. októbra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAFAG, AC/224, ACG3 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 6. októbra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4808 (EDITION 1) – ENGINEERING IN NATO PROGRAMMES – AEP-67 Ed.B & ALP-10 Ed.C

Skupina NATO (CNAD, LCMG, AC/327) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4808 od 14.augusta 2017 do 12:00 hod. 20. októbra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, LCMG, AC/327 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 6. októbra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4790 (EDITION 1) (APPROVAL DRAFT) – RADIOLOGICAL CHALLENGE LEVELS – AEP-72 VOL. V Ed. A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 JCBRND-CDG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4790 Ed.1 od 19.mája 2017 do 12:00 hod. 19. septembra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 JCBRND-CDG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 5. septembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4796 (EDITION 1) (APPROVAL DRAFT)  – SUPPORT WEAPON MOUNT MECHANICAL INTERFACE – AEP-4796 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4796 Ed.1 od 22. mája 2017 do 12:00 hod. 22. septembra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 8. septembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.Aktualizované:22. 08. 2017 13:02