Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4513 (EDITION 2) – INCAPACITATION AND SUPPRESSION – AEP-4513 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4513 od 29. mája 2018 do 12:00 hod. 26. júla 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 13. júla 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4801 (EDITION 1) – HANDBOOK (BEST PRACTICE) FOR COMPUTER ASSISTED EXERCISES – AMSP-05 Ed.A

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4799 od 19. apríla 2018 do 12:00 hod. 17. augusta 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 3. augusta 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4799 (EDITION 1) – URBAN COMBAT GUIDANCE FOR MODELLING AND SIMULATION STANDARDS IN NATO AND MULTINATIONAL COMPUTER ASSISTED EXERCISES WITH DISTRIBUTED SIMULATION – AMSP-03 Ed.A

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4799 od 28. marca 2018 do 12:00 hod. 27. júla 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 13. júla 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

STANREC 4816 (EDITION 1) – URBAN COMBAT ADVANCED TRAINING TECHNOLOGY (UCATT) - STANDARD FOR LASER ENGAGEMENT INTERFACE AND AMMUNITION TABLE

Skupina NATO (STB, NMSG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4816 od 12. marca 2018 do 12:00 hod. 12. júla 2018, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla STB, NMSG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 29. júna 2018. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

Aktualizované:12. 06. 2018 08:50