Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4790 (EDITION 1) (APPROVAL DRAFT) – RADIOLOGICAL CHALLENGE LEVELS – AEP-72 VOL. V Ed. A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 JCBRND-CDG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4790 Ed.1 od 19.mája 2017 do 12:00 hod. 19. septembra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 JCBRND-CDG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 5. septembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4796 (EDITION 1) (APPROVAL DRAFT)  – SUPPORT WEAPON MOUNT MECHANI-CAL INTERFACE – AEP-4796 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4796 Ed.1 od 22. mája 2017 do 12:00 hod. 22. septembra 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG, AC/225 LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 8. septembra 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

STANREC 4806 (EDITION 1) – STANDARD INTERFACES FOR MISSION MODULES – ANEP-91 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NNAG, AC/141 SD CG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4806 od 14. februára 2017 do 12:00 hod. 14. júna 2017, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NNAG, AC/141 SD CG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 12:00 hod. 31. mája 2017. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


Aktualizované:24. 05. 2017 11:16