Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu

a štátne overovanie kvality Trenčín.

 

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Martina Rázusa 7, P.O.BOX 61, 911 01 Trenčín.

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality („ďalej len ÚOŠKŠOK“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

Tel. kontakt: +421 903824919

e-mail: uosksok @mil.sk

Fakturačné údaje: IČO: 379 173 40 DIČ: 2021818513

Bankové spojenie: 7000175275/8180

Pracovná doba: denne od 07,30 – 13,3,0

Aktualizované:17. 09. 2013 14:06