Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborná stáž a pracovné rokovanie s partnerským úradom

 

V dňoch 14. až 15. júla 2020 sa riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT, Ing. Monika BRACHOVÁ a Ing. Pavol LABÁK zúčastnili odbornej stáže a bilaterálneho rokovania na partnerskom Úřade pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověŕovaní jakosti v Prahe, Česká republika. Hlavným cieľom odbornej stáže bolo oboznámiť sa so systémom obrannej štandardizácie v Českej republike a výmena skúseností a záverov z pracovných skupín na ktorých sa zástupcovia oboch krajín zúčastňujú.

Fotografia

Aktualizované:23. 07. 2020 13:07