Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rozlúčka s dlhoročným zamestnancom úradu

 

Dňa 28. júla 2020 sa riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT rozlúčil s pánom Ing. Mariánom NAGYOM, dlhoročným zamestnancom úradu pri príležitosti jeho odchodu do starobného dôchodku. Ing. Marián NAGY pôsobil na úrade od roku 2004 vo funkcii štátneho radcu oddelenia dozoru nad kvalitou, odboru štátneho overovania kvality. Riaditeľ úradu Ing. Mariánovi NAGYOVI poďakoval za dlhoročnú zodpovednú prácu v prospech úradu a rezortu obrany. Zároveň mu odovzdal ocenenie „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupňa“ a poprial v mene svojom aj v mene kolektívu zamestnancov úradu pevné zdravie, šťastie a pohodu v budúcnosti.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 7. 09. 2020 08:25